Marec mesiac knihy

Marec mesiac knihy

V rámci marca- mesiaca kníh sme absolvovali exkurziu do knižnice v Trenčianskych Tepliciach. Teta knihovníčka deti previedla svetom kníh a rozprávok. Informovala ich ako sa majú orientovať v knižnici, čo tam môžu nájsť a ako šetrne zaobchádzať s knihami. Deťom sa návšteva knižnice veľmi páčila a na záver sa poďakovali piesňami a básničkami.

Marec mesiac knihy