Návšteva v ZŠ

Návšteva v ZŠ

Dňa 18.01.2012 navštívili naši predškoláci kamarátov,  prvákov v ZŠ. Okrem návštevy vyučovacej hodiny v 1.B triede,  kde sa deti veľmi pekne, smelo zapájali do rozhovoru a odpovedali na otázky, sa zúčastnili i na hodine vyučovania pomocou interaktívnej tabule. Tá ich veľmi zaujala.  S radosťou plnili úlohy, ktoré im pani učiteľka na interaktívnej tabuli zadávala. Pri odchode dostali malú pozornosť a tešili sa z toho, že aj  oni budú onedlho sedieť v školskej lavici ako ich kamaráti prváci.

Návšteva v ZŠ