Otvorená hodina anglického jazyka

Otvorená hodina anglického jazyka

V pondelok dňa 30.01.2012 popoludní sa v materskej škole uskutočnila otvorená hodina anglického jazyka. Predškoláci navštevujúci krúžok anglického jazyka pod vedením pani učiteľky angličtiny Čonkovej predviedli svojim rodičom všetko to,  čo sa za prvý polrok naučili. Bolo toho naozaj veľa. Vypočuli sme si piesne, básne, tiež rozhovory detí s pani učiteľkou na  rôzne témy : „Ovocie a zelenina“, „Hračky“...Pretože sa toho deti od začiatku roku skutočne veľa naučili, dostali od pani učiteľky pochvalu i polročné „vysvedčenia“.

Otvorená hodina anglického jazyka