Šarkaniáda

Šarkaniáda

Vo štvrtok 29.09.2011 na dvore materskej školy čakalo na deti prekvapenie. Pani učiteľky ich privítali krátkou scénkou: „ O obláčiku a smutnom vetríku.“ Pretože deti nechceli, aby bol vetrík smutný, pomohli mu zhotoviť kamarátov, šarkanov. Rozveselili ho peknými  jesennými piesňami a pretože začalo silnejšie pofukovať všetci sme sa s našimi kamarátmi šarkanmi vyšantili na školskom ihrisku. Šarkaniáda sa nám naozaj vydarila. Výstava všetkých šarkanov zhotovených deťmi s pomocou pani učiteliek, ale i rodičov nám bude ešte dlho pripomínať veselé chvíle strávené pri ich púšťaní.