Vystúpenie pre dôchodcov

Vystúpenie pre dôchodcov

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, si deti z predškolskej triedy pripravili pre našich seniorov krátky kultúrny program. Dňa 18.10.2011 v popoludňajších hodinách sa s ním v priestoroch jedálne základnej školy predstavili. Pobavili hostí básňami, piesňami, ale i vtipnou scénkou. Na tvárach prítomných vyčarili nielen úsmev, ale i slzy dojatia. Odmenou pre deti bol nielen potlesk, ale i sladká odmena, ktorú si určite zaslúžili.

Vystúpenie pre dôchodcov